Header Ads

Header ADS

Ṭhalai pawlin Chairman hlui Rev. Zothanghrim a kan

Sielmat Ṭhalai Chairman lo ni hlak Rev. Zothanghrim in taksa bawrsawmna tuoka Imphal khawpui chena hospital lut a operation a tuok le inzawmin Thawleni zan (March 23) khan a chengna in Rengkai ah Ṭhalai Pawl a thei thei fekhawmin hotu hlui zu kan a nih.


Hi huna hin Ṭhalai hotu Upa Ramhlunsang in thucha tawi le ṭawngṭaipekna hun a hmang a. Ṭhalai Pawl member haiin Reverend damnaw en na dinga tangka an thawkhawm hai chu Chairman Ebenezar Sinate in a’nhlan nghal bawk.

No comments

Powered by Blogger.